Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE: ELFIN-KAMPANJAT JA -KILPAILUT
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjät:
Onninen Oy, Elfin-ketjuohjaus (Y-tunnus 1071207-9)
Alueelliset ketjun Elfin-liikkeet
Mittalinja 1
01260 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Sari Kanerva, Elfin-ketjupäällikkö
Onninen Oy, Elfin-ketjuohjaus
Mittalinja 1
01260 Vantaa
Puhelin: 020 4855 111
Sähköposti: info@elfin.fi

Rekisterin nimi:
Käyttämällä Elfin-verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttöehtoja.

Alle 18-vuotiaalla käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

Palvelun tarkoituksena on tarjota ilmaiseksi tietoa Elfin-ketjun tuotteista ja palveluista sekä ylläpitää vuorovaikutteisia toimintoja ja sisältöä, kuten blogeja, kilpailuja, tutkimuksia ja äänestyksiä, joissa käyttäjät voivat halutessaan mm. luoda sisältöä, antaa palautetta, kommentoida sisältöä ja keskustella siitä muiden käyttäjien kanssa (jäljempänä ”verkkopalvelun sisältö”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Elfin-ketjun kampanjoiden ja kilpailujen toteuttaminen sekä palkintojen luovuttaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää lisäksi uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, suoramarkkinoinnissa asiakassuhteen perustamiseksi tai ylläpitämiseksi sekä analysointi- ja tilastointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut rekisteröidyn antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää muista rekisterinpitäjien rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjät eivät säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille ja rekisterinpitäjien kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille palvelujen tarjoamista, asiakastilausten toimittamista ja maksamista varten. Rekisterinpitäjien yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Elfin-ketjun kilpailuita koskevan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu Onninen Oy:n sähköiseen tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Evästeet
Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Rekisterinpitäjien www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.

Jaa artikkeli