Sähkölaitteistojen kuntotutkimus

Elfin-ketjusta löydät helposti koulutetun ja sertifioidun sähkölaitteistojen kuntotutkijan. Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähköjärjestelmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten tehtävää selvitystyötä ja kirjallista raporttia, johon varsinainen korjaussuunnittelu tai toteutus tulee perustumaan.

Kuntotutkimukseen voidaan päätyä esimerkiksi suoritetun kuntoarvion perusteella tai ennen kiinteistön laajemman korjaussuunnittelun aloittamista. Sähkötekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät tai kuntotutkimus voi keskittyä vain haluttuihin järjestelmiin.

Kuntotutkimuksen tarve

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus tehdään tavallisesti kiinteistön korjausinvestointien suunnittelua tai pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelua varten. Tarpeen kuntotutkimuksen suorittamiselle voi synnyttää myös yksittäisen järjestelmän teknisen kunnon ja soveltuvuuden selvittäminen.
Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuminen tai kiinteistökauppa saattavat aiheuttaa tarvetta sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimukselle. Myös erilaiset häiriöt laitteiden tai laitteiston toiminnassa voivat aiheuttaa tarvetta suppeammalle tai järjestelmäkohtaiselle kuntotutkimukselle.

kunto
Kuntotutkijan pätevyys

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen suorittajaksi tulee valita ammattitaitoinen ja pätevöitynyt kuntotutkija. Kuntotutkimuksen laadukas ja kustannustehokas suorittaminen edellyttää tekijältään vahvaa ammattitaitoa ja monipuolista sähkötekniikan osaamista. Kokenut kuntotutkija osaa keskittyä olennaiseen ja ottaa huomioon kuntotutkimukseen liittyvät riskit ja vastuut.

 

Termit ja pätevyydet

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus ja kunnossapitotarkastustus ovat eri asioita. Sähkölaitteiston kunnossapitotarkastuksella tarkoitetaan laitteiston haltijan säännöllisin väliajoin huolehtimia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiston kunnossapito ja turvallinen käyttö. Kunnossapitotarkastuksen tekijä voi siis periaatteessa olla kuka tahansa. Sen sijaan sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen voi tehdä ainoastaan tehtävään koulutettu alan ammattilainen.

Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta.

Sähkölaitteella tarkoitetaan sähkön tuottamiseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettua kojetta, konetta, laitetta tai tarviketta, jolta tai jonka osalta edellytetään tiettyjä sähköteknisiä ominaisuuksia.

Jaa artikkeli