Sivuston käyttöehdot

KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Elfin-ketjun Internet-sivujen (www.elfin.fi) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Elfin-ketjun Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Elfin voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Elfin-ketjun Internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Elfin pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Elfin-ketjun etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Pörssi- ja lehdistötiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Elfin-ketjun Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Keskon erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

Elfin-logo, tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Elfin-ketjun Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Elfin-ketju ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Elfin-ketju ei takaa Internet- sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Elfin-ketju ei vastaa sivujen saatavuudesta. Elfin-ketju pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia. Elfin-ketju Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Elfin-ketjulla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Elfin-ketjun toimesta eikä Elfin-ketju vastaa niiden sivujen sisällöstä. Elfin-ketju ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Elfin-ketju ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Elfin-ketjun vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Elfin-jäsenliikkeille

Lähettämällä aineistoa jollekin Elfin-ketjun palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Elfineille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Elfin-ketju ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Elfin-ketju voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Elfin-ketju noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Elfin-ketju Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Hanakoille esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Elfin-ketjulle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Elfin-ketjun Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet (cookies)

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme Elfin-ketjun verkkosivustoilla erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palveluista. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Em. tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja ks. rekisteriseloste.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Java-script.

 

Jaa artikkeli