Ympäristövastuullisuus

Ympäristösuojelu

Ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristösuojelusta vastuun kantaminen on jokaisen velvollisuus.

Ympäristönsuojelu on ketjumme yrityksessä jaettu materiaalivalintoihin, jätteiden käsittelyyn ja ongelmajätteisiin. Ensisijaisesti toiminnassa syntyvä jäte pyritään kierrättämään ja hyötykäyttämään eikä kuormittamaan kaatopaikkoja.

Materiaalivalinnat

Elfin-urakoitsijat käyttävät pääasiallisesti  tunnettujen ja laadukkaiden valmistajien tuotteita. Elfin-ketjun tavarantoimittajat ovat sitoutuneita noudattamaan tuotteille asetettua vaatimuksia. Ketjun tavarantoimittajia on pyydetty erityisesti huomioimaan materiaalivalinnoissa vaikutukset ympäristöön kuitenkin huomioiden asiakkaan vaatimukset. Meidän on helppo luottaa ja käyttää Elfin-tavarantoimittajia. Laadukkaiden tuotteiden käyttäminen vähentää merkittävästi laatupoikkeamia ja virheilmoituksia.

Jätteiden käsittely

Kannustamme Elfin-urakoitsijoitamme lajittelemaan, kierrättämään ja hyötykäyttämään  tuottamansa jätteet vastuullisesti.
• Paperi- ja pahvijäte lajitellaan ja toimitetaan vastaanottopisteisiin.
• Sekajätteen määrää pyritään vähentämään kaikin olemassa olevin keinoin kuten lajittelemalla/kierrättämällä jne.
• Toiminnasta aiheutuvat rakennusjätteet toimitetaan niihin kuuluviin vastaanottopisteisiin.

Ongelmajätteet

Ongelmajätteet (kuten loisteputket, SER-romu ja vastaavanlaiset ongelmajätteet) olemme pyrkineet Elfin-jäsenliikkeitä ohjeistamaan, että ne toimitetaan niille kuuluviin vastaanottopisteisiin. Varmistaen aina jätteen kierrätysohjeen, jotta epävarmoissa tilanteissa jätteet saadaan lajiteltua ja kierrätettyä oikeaoppisesti. Tarvittaessa laitteiston kierrätysohje varmistetaan laitevalmistajalta tai toimittajalta.

Jaa artikkeli